Wuběr rěčow:

2013

IV. Mjezynarodne dźěłarnički wot 14.07. do 19.07.2013 w Njebjelčicach

Domizniske a kulturne towarstwo Njebjelčicy z.t. a gmejna zhromadnje ze štyrjomi młodźinskimi klubami našich wjesnych dźělow přeprosychu sej hosći do Njebjelčic. Přijěli běchu młodostni našich partnerskich gmejnow z Pólskeje, Madźarskeje. Čěskeje a Ruskeje.  Serbscy a němscy młodźi ludźo so tohorunja w bohatej ličbje na wuprjawje wobdźělichu.
Njedźelu wječor so wobdźělnicy mjezsobu zeznajomichu,  póndźelu dachu so do dźěła.

Napryskachu twarjenje młodźinskeho kluba w Serbskich Pazlicach ze spodobnymi motiwami. A dokelž so jim derje dźěłaše, porjeńšichu tež hišće Njebjelčanski klub. 

Fotografojo wšitko wobkedźbowachu a tak dźěła z fotoaparatom dokumentowachu.

W Miłočanskej skale pak běchu rězbarjo pilni. Woni natwarichu wulki pućnik po Europje. Pokazuje do wšelakich kutow swěta, zwjazuje młodych ludźi-wobdźělnikow mjezsobu.

Po wječorach přewjedźechmy wšelake zarjadowanja kaž n.př. spěwny wječor. Samo do sakskeje stolicy sej wulećachmy.

Jako dźak za dokonjane dźěło wuhotowachu domjacy młodostni za hosći zakónčacy wječor.

Wutrobny dźak wšěm sponsoram, spěchowarjam a čestnohamtskim pomocnikam (tež kuchni) tutych dźěłarničkow w lěće 2013!

Spěchowanje dóstachmy wot:

Krajneje direkcije Sakskeje
Wuchodosakskeje nalutowarnje w Drježdźanach
Krajnoradneho zarjada w Budyšinje

Wobrazy rězbarjenja, fotografowanja a pryskanja 2013

 
Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de