Wuběr rěčow:

2019 nowi nawodowarjo wohnjoweje wobory Njebjelčicy

Na prěnim posedźenju noweje gmejnskeje rady 29.08.2019, w Miłoćicach, Při Žabje je so kamerad Michał Ričl na nawodowarja wohnjoweje wobory Njebjelčicy pomjenował, jako zastupjer je so kamerad Gert Wroblewski postajił.

fota: CR
Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de