Wuběr rěčow:

Hospodarstwo

W zašłosći wobstejachu wjesne zhromadźenstwa přewažnje z burow a chěžkarjow, kiž sej na polach, we wokolnych cyhelnicach, skałach abo w šamotowni swój wšědny chlěb zasłužachu. Dźensa namakaja wobydlerjo wosebje we wokolnych małych a srjedźostawskich předewzaćach a w bliskim wokrjesnym měsće Kamjenc dźěło.

Njebjelčanska gmejna podpěruje rjemjeslnikow. K tomu liča kóždolětna zhromadna prezentacija na přemysłowych wikach w Kamjencu (wobraz) abo zhromadne wotkryće spěchowanskich móžnosćow, wosebje spěchowanskich srědkow. K tomu wudźeržuje gmejna dobre kontakty k Sakskim hospodarskim ministerstwje, k Sakskej bance za natwar, ke Knježerstwowym prezidijej Drježdźany a tež ke Krajnoradnym zarjadej.

Při statnej drozy S100 (Kamjenc-Budyšin) leži přemysłowa přestrjeń Njebjelčicy. Dojězdna dróha S102, zwjaza Njebjelčansku gmejnu z wažnymaj awtodróhomaj A13 (Drježdźany-Berlin) a A4 (Zhorjelc-Drježdźany).

Stajne pozitiwne wuwiće je widźomne. A tola ćerpi tež Njebjelčanska gmejna pod wotpućowanjom młodźiny do starych zwjazkowych krajow.

Foto: ?

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de