Wuběr rěčow:

Wěteńca

Mała burska wjeska Wěteńca je wot miłych zahonow wobdata. Nimo hata so Wěteńca wot mnohich wulkich štomow, pod kotrymiž wosebje topoły napadnu, rjanych dworow, dalokich wrotow a znateho modlerskeho stołpa z lěta 1789 wuchodnje wjeski wožiwja.

Wobydlerjo w lěće 1225 naspomjenych Witenitz (woznam pomjenowanja njeje dospołnje jasny) dawkowachu wot lěta 1374 na Klóšter Marijina hwězda. 1374 předa župan Rode, kotryž so sam jako "Hermann mit seinem echten Christennamen gen." (archiw Klóšter Marijina hwězda) mjenowaše, kubło a wjesku Wetenicz.

Při wudobywanju pěska na zapadnej wjesnej kromje namakachu so w słowjanskich palnych jamach zbytki črjopow, drjewjaneho wuhla a jedna železna sekera.

Wěteńca so ze swojimi 60 wobydlerjemi 1957 Miłoćicam a  1974 potom Njebjelčanskej gmejnje přirjadowa.

Žórła: Hans Neumann a Werner Schmidt, "Westliche Oberlausitz zwischen Kamenz und Königswartha", 1990; Heinz Kubasch, "Heimatbuch"

Foto: 2003, radyserb

Přenocowanja

We Wěteńcy mamy dwě hospodźe k přebywanju w dowolu abo jeli je štó w bliskosći pola někoho na wopyće, a njewě, hdźe ma přenocować. W tutej małej wjesce je rjenje, wosebje wězo pola Zahonec a Bjedrichec. Tola pohladajće sami pod:

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de