Wuběr rěčow:

Mjezynarodna rězbarska dźěłarnička

Aktualne informacije namakaće pod:

www.steinleicht.de

15. mjezynarodna dźěłarnička

www.krabatregion.de

komuny do přichoda

Wot  2006 přeprošuje Njebjelčanska gmejna kóžde lěto w lěću na mjezynarodnu rězbarsku dźěłarničku do něhdyšeje Miłočanskeje skały - mjenowanej Krabatowy kamjeń.

Pod hołym njebjom nastawaja skulptury ze zornowca, pěskowca a drjewa, kaž tež z metala a keramiki.

Wuměłcy ze susodnych krajow Sakskeje přebywaja tu dwaj tydźenjej a móžeće jim při tworjenju přihladować, so z nimi rozmołwjeć.

Na tute wašnje dožiwjamy wuměłstwo cyle blisko, móžemy wobkedźbować, kak n. př. ze stareho zdónka jandźel nastanje. 

Dotalne dźěłarnički

1. rězbarska dźěłarnička w Miłočanskej skale
tema: "Vom Block zur Skulptur"
časowa doba: 04.09. - 16.09.06

2. rězbarska dźěłarnička
tema: "Kreuzung Bildhauerei"
časowa doba: 26.08. - 09.09.07 

3. rězbarska dźěłarnička 
tema: "Bildhauerwerkstatt Schnittpunkt"
časowa doba: 26. 08. - 07.09.08

4. rězbarska dźěłarnička
tema: "Lausitzer Granit trifft auf Böhmischen Basalt"
časowa doba: 24.08. -  06.09.09

5. rězbarska dźěłarnička
tema: "steinleicht"
časowa doba: 23.08. - 5.09.10

6. rězbarska dźěłarnička "kamjenjak"
časowa doba: 15.08.- 28.08.11

7. rězbarska dźěłarnička "kamjenjak"
časowa doba: 19.08. - 02.09.12

8. rězbarska dźěłarnička "kamjenjak"
časowa doba: 19.08. - 01.09.13

9. rězbarska dźěłarnička "kamjenjak"
časowa doba: 18.08. - 31.08.14

10. rězbarska dźěłarnička
tema: "Deutsch-tschechische Begegnung zur Bildhauerwerkstatt"
časowa doba 22.08. - 04.09.16

11. rězbarska dźěłarnička
tema: "Skulptura 2017"
časowa doba: 21.08. - 03.09.17

12. rězbarska dźěłarnička
tema: "Struktura 2018"
časowa doba: 20.08. - 02.09.18

13. rězbarska dźěłarnička
tema: "Changes 2019"
časowa doba: 19.08. - 01.09.19

14. rězbarska dźěłarnička "kamjenjak"
bjez temy (dla korona pandemije w małkim wobmerje)
časowa doba: 24.08. - 06.09.20

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de